fredag 20 oktober 2017

Nytt stipendium inrättas för unga ledare

Foto: David Burbach/Freeimages.com
Nu finns ett nytt stipendium att söka för unga ledare i föreningslivet, efter ett beslut i kommunfullmäktige.

Stipendiet syftar till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare och går att söka från och med nästa år, skriver kommunen på sin webbplats.

"Vill lyfta och uppmuntra"
- Vi vill lyfta och uppmuntra unga ledare i föreningslivet. Exempelvis kan man vara verksam i någon idrottsförening, kulturförening, förening för personer med funktionsnedsättning eller någon annan allmän ideell förening. Alla unga ledare som värnar om de demokratiska värdena är välkomna att söka, säger Katarina Hansson, chef kultur- och fritidsförvaltningen.
Första tillfället att söka stipendiet är under 2018.
---