fredag 1 september 2017

Nya namn på tre väg- och gatusträckor

Illustration: Google Maps/Jörgen ASamhällsbyggnadsnämnden har beslutat om nya namn eller sträckningar som berör tre vägar i kommunen: Kälkgatan/Störtloppsgatan på Fasseröd, Poppelvägen i Ljungskile och Järnklevsvägen i Överby, Lanesund.

Kälkgatan/Störloppsgatan är en och samma gata där namnskiftet från Kälkgatan till Störtloppsgatan idag sker 190 meter efter korsningen med Skidgatan. Detta på grund av en anslutning till Hovhultsleden som tidigare var planerad här men som inte längre bedöms aktuell. I fortsättningen ska både Kälkgatan och Störtloppsgatan börja vid korsningen med Skidgatan. Det innebär att sträckan som heter Störtloppsgatan förlängs 190 meter och sträckan som heter Kälkgatan förkortas 190 meter.

Poppelvägen förlängs
2016 byggdes en väg från Poppelvägens vändplats fram till Tjöstelsröds gård. Vägen har inte haft något namn men har upplevts som en förlängning av Poppelvägen. Nämnden beslutade att namnet Poppelvägen nu även ska gälla på denna sträcka.

Järnklevs blir Järnkleve
Järnklevsvägen byter namn till Järnklevevägen och förlängs 45 meter. Bägge namnvarianterna används i olika register men eftersom de boende använder stavningen med "e" väljer nämnden denna variant. Förlängningen med 45 meter görs på grund av en tillfartsväg som på en ny detaljplan är ritad som en direkt förlängning av Järnklevevägen.
---
> Läs protokollet från samhällsbyggnadsnämnden