lördag 2 september 2017

Ja till nytt sopförråd vid Kampenhof

Bild: Uddevalla kommun, SamhällsbyggnadsnämndenSamhällsbyggnadsnämnden har gett bygglov för en ny miljöbyggnad vid Kampenhof. Byggnaden ska placeras i anslutning till den befintliga containern och bland annat användas som soprum.

Enligt den gällande detaljplanen får marken egentligen inte bebyggas men nämnden väljer att göra avsteg från detta eftersom byggnaden tillgodoser ett "angeläget gemensamt behov". Bygglov beviljas därför med avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte.
Byggnaden ska användas av både Västtrafik och övriga näringsidkare i terminalen.

Container får vara kvar
Nämnden har tidigare krävt att den befintliga containern tas bort innan bygglov för ett nytt förråd kan beviljas, men eftersom containern snyggats till genom ommålning och näringsidkarna anser att även containern behövs har nämnden nu släppt detta krav.
---
> Läs protokollet från samhällsbyggnadsnämnden