onsdag 6 september 2017

Anna Karlsson i Bäve blir en av sju nya diakoner

Foto: Tomas Petersson/Göteborgs stift

Göteborgs stift får på söndag sju nya diakoner då biskop Per Eckerdal viger sju kandidater för tjänst i Svenska kyrkan. En av dem är Anna Karlsson som kommer att arbeta i Bäve församling där hon arbetar redan idag.

– Jag påbörjade min nuvarande tjänst i Bäve församling i Uddevalla pastorat redan i februari och kommer fortsätta där som diakon. Jag arbetar bland annat med inriktning konfirmand och unga ledare, berättar hon i ett pressmeddelande.
Under veckan genomgår kandidaterna diakonexamen inför domkapitlet i Göteborg och på måndag träder de i tjänst som diakoner i olika församlingar i stiftet.

Bytte bana från läraryrket
Anna Karlsson är uppvuxen i Frändefors och har varit aktiv i olika kyrkliga sammanhang sedan barnsben, framförallt inom Svenska kyrkan och Missionskyrkan (numera Equmeniakyrkan).
Efter några år som lärare bytte Anna bana och började som församlingspedagog i Vänersborg och Väne-Ryr. Där kom hon också att arbeta på ett diakonalt center. Där växte längtan och kallelsen till att bli diakon fram. Utbildningen skedde på halvfart i Lund, berättar Göteborgs stift i pressmeddelandet.
---