fredag 15 september 2017

102 miljoner till stiftets kyrkor - Uddevalla kyrka får 1,9

Renoveringen av Svenneby gamla kyrka i Kville har pågått länge, genom bland annat utvändig renovering av långhustak och fasader, förstärkningsarbeten av väggar och valv och ny puts invändigt. Foto: Torgny Lindén/Göteborgs stift

Uddevalla kyrka får 1,9 miljoner kronor i bidrag för renovering av fasad, fönster och portar.
Även kyrkor i Ljungskile och på Bokenäset får bidrag.
Svenneby gamla kyrka i Kville tillhör de kyrkor i Göteborgs stift som får högst bidrag, 8,7 miljoner kronor.

Sammanlagt 137 kyrkor i Bohuslän, Halland, Göteborg och västra delen av Västergötland får dela på drygt 102 miljoner kronor under 2018. Det är den Kyrkoantikvariska ersättningen till restaureringar med mera av kyrkor som fördelats över projekt i Göteborgs stift, berättar Göeborgs stift i ett pressmeddelande.

Kulturhistoriska värden ska bevaras
Pengarna ska gå till bevarandet av de kulturhistoriska värden i de kyrkor som Svenska kyrkan har ansvar för att vårda. Ersättningen utgör bara en del av finansieringen. En egeninsats krävs alltid av församlingarna för att projekten ska kunna genomföras. Bidraget till Uddevalla kyrka på 1,9 miljoner kronor motsvarar till exempel 50 procent av den beräknade totalkostnaden.

Här är bidragen till kyrkor i Uddevalla kommun (avrundade summor):
  • Högås kyrka, Bokenäset: 1,2 miljoner kronor till konservering av inredning och utvändig renovering av fönster, portar och fasad.
  • Skredsviks kyrka, Bokenäset: 1,5 miljoner kronor till invändig renovering av ytskikt och konservering av fast inredning och inventarier
  • Ljungs gamla kyrka, Ljungskile: 126 000 kronor till utvändig renovering av gravkor
  • Ljungs kyrka, Ljungskile: 1,7 miljoner kronor till omläggning av skiffertak
  • Uddevalla kyrka: 1,9 miljoner kronor till renovering av fasad, fönster och portar
    ---