måndag 21 augusti 2017

Flytt av Uddevalla hamn kan inledas 2021

År 2021 kan Uddevalla Hamnterminal börja flytta ut sin godshantering till Fröland. Det berättar bolagets VD Ulf Stenberg i en intervju i Bohusläningen.

Enligt Stenberg ska Swerock upphöra med stenbrytningen på Fröland i februari 2022. Efter flytten till Fröland kan kommunen ta över två av hamnens kajer, Badökajen och Bävekajen, berättar Stenberg i Bohusläningen.
Den nyrenoverade Skeppsholmspiren bedömer Stenberg dock att hamnen kommer att använda i 15 år till.

Bostäder istället på dagens hamnområde
Enligt en områdesplan som kommunfullmäktige antagit ska dagens hamnområde istället användas för bland annat bostäder. Hamnens verksamheter och andra industrier måste därför flytta ut till Fröland och Sörvik.
En projektplan för förändringsarbetet ska presenteras i höst.
---