måndag 28 november 2016

Thordénbidrag till förening för motionslopp


(Uppdaterad 9 dec)
Vid sammanträdet den 18 november beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med 4,3 miljoner kronor till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Bland annat får den nybildade paraplyföreningen Challenger Uddevalla 150 000 kronor för att marknadsföra de åtta stora motionsloppen i Uddevalla.
Projektet har även beviljats drygt 760 000 kronor i stöd av Leader Södra Bohuslän.

Syftet är att utveckla exponeringen och marknadsföringen av arrangemangen, som tillsammans i år beräknas ha haft totalt 2 500 deltagare.  Målet är att fördubbla den siffran på ett par år, skriver stiftelsen i ett pressmeddelande. Förebilder är Sverigeklassikern och Göteborgsklassikern. Projektledare och ordförande i Challenger Uddevalla är Dennis Fredriksson, tidigare klubbchef i Uddevalla Sim.
De åtta loppen som ingår i Uddevalla Challenge är Uddevalla Swim Run, Bokenäs Triathlon, Herrestad Fjällmaraton, Bokenäs Swim Run, Dalslandsrundan, Uddevalla MTB, Strandjoggen samt X-trail Uddevalla, berättar Bohusläningen.

Parkouranläggning vid Rimnershallen
Sammanlagt fick ett 50-tal föreningar bidrag från stiftelsen.
De två största bidragen, 500 000 kronor respektive 450 000 kronor,  går till Gustafsbergsstiftelsen för renovering av ladugården på Gustafsberg, och till Uddevalla Gymnastik och parkour för bygge av en parkouranläggning vid Rimnershallen.
Förutsättningar för bidraget till parkouranläggningen är att kommunen ger klartecken för bygget, att kommunen medfinansierar och att övrig finansiering säkras, skriver Thordénstiftelsen.

Träningslära för unga
GF Kroppskulturs projekt ”Framtidens gröna stjärnor” får 250 000 kronor. Projektet tar sikte på barn och ungdomar. En del i projektet är att utbilda ungdomar 13-16 år i träningslära och kost och fysträning.
BMK Uddevalla får 200 000 kronor för miljöåtgärder på anläggningen vid Glimmingen, anpassning av delar av banan för ungdomar och handikappanpassning av åskådarplatser.
---
> Thordénstiftelsen: Hela listan över bidragen
> GF Kroppskultur: 250 000 från Thordénstiftelsen
> Bohusläningen: Storsatsning på parkour
> Bohusläningen: Halv miljon från Thordénstiftelsen till lada
> UddevallaNyheter: 1,5 miljon till IK Rössö och Hälle IF
9 dec:
> Näringsliv och tillväxt i Uddevalla: Challenger Uddevalla får Leader-stöd
> Bohusläningen: Uddevalla får egen "klassiker"