lördag 5 november 2016

Efter Folkhemmet - hur bygger vi idag?

Bild: Bohusläns museum
(Uppdaterad 7 nov)
Hur bygger vi och för vem?
Det är temat för en paneldebatt med politiker, bostadsbyggare och ungdomar som Bohusläns museum och Uddevalla kommun arrangerar den 10 november.

Bohusläns museum har under perioden maj - oktober visat utställningen Folkhemmets rum – om boendeidealen under 1930 – 60-talen. Men hur ser det ut idag? frågar sig museet och bjuder in till dialog i form av en paneldebatt.

Estetelever presenterar sina visioner
Medverkar gör bland andra politikerna Carin Ramneskär och Gunilla Magnusson, Uddevalla kommun, Thomas Aebeloe, Uddevallahem, Owe Lislerud, HSB, representanter från fastighetsbolaget Granen och ungdomar från estetiska programmet på Uddevalla gymnasieskola. I en paus kan man kan gå runt och prata med eleverna som på olika sätt presenterar sina visioner för ett framtida Uddevalla.

KTH-forskare öppnar med anförande
Innan panelsamtalet håller Pernilla Hagbert, doktor i arkitektur och forskare vid avdelningen för urbana och regionala studier vid Kungliga tekniska högskolan, ett öppningsanförande.
---
> Bohusläns museum: Hur bygger vi idag och i framtiden och vem bygger vi för?
7 nov:
> Uddevalla kommun: Panelsamtal om det framtida byggandet i Uddevalla