lördag 1 oktober 2016

Stationsplanen i Ljungskile byggs om

Måndag 3 oktober startar kommunen sin del av arbetet med ombyggnationen av stationsplan i Ljungskile.
Platsen kommer att få ny markbeläggning och belysning, berättar kommunen på sin webbplats.

- Trafikverket är i stort sett klara med förlängningen av den västra plattformen så nu kan vi påbörja vårt arbete, säger projektledare Jonas Sand på webbplatsen.

Mer attraktiv och lättare att ta sig fram
Stationsplan ska bli mer tillgänglig så att det blir lättare att ta sig fram med barnvagn, rullator, rullstol eller cykel.
- Vi vill också gestalta om området så att det blir en attraktiv plats som upplevs mer tydlig, vacker och trygg för de som rör sig i området, säger Jonas Sand.
---
> Uddevalla kommun: Stationsplan i Ljungskile ska göras tillgänglig och trygg