söndag 24 april 2016

Miljöpris till Callenberg Technology Group

Tog emot priset. Jonny Alexandersson, projektledare Callenberg, Sebastian Sala,  projektägare Carnival Maritime och Per-Erik Larsson, försäljningschef Callenberg.
Bild: Callenberg Technology Group


Callenberg Technology Group har fått miljöutmärkelsen 2015 Shippax Eco-Award.
Koncernen får den för installationer på kryssningsfartygen AIDAvita och AIDAaura.
Kryssningsfartyget AIDAaura. Bild: Carnival Maritime

Projekten på de bägge fartygen omfattade värme, ventilation och luftkonditionering, som står för stora delar av ett kryssningfartygs energikonsumtion. Installationerna innebär både energibesparingar och minskad miljöpåverkan.
Callenberg får utmärkelsen tillsammans med Carnival Maritime, en enhet inom kryssningskoncernen Costa Group som bland annat äger AIDAvita och AIDAaura.

Kontor i Uddevalla

Callenberg Technology Group har sitt huvudkontor i Göteborg men också kontor och verksamhet i Uddevalla. Kontor finns också i flera andra länder, bland annat USA, Singapore och Sydkorea.
---
> Callenberg Technology Group: Callenberg and Carnival Maritime take the prize at Shippax 2016 for reduced environmental footprint on AIDA ships