tisdag 8 mars 2016

Nytt nätverk skapas för integration

(Uppdaterad 25 april)
"Tillsammans för inkludering" är namnet på ett nytt nätverk i kommunen för samverkan när det gäller hjälp till flyktingar och nyanlända.
6 april hålls ett första möte på Bohusläns museum för organisationer och föreningar som är intresserade av att delta, berättar kommunen på sin webbplats.

Organisationer, föreningar, nätverk och olika kommunala verksamheter som vill arbeta aktivt med integration och motverka rasism kan delta i det nya nätverket som samordnas av kommunens arbetsmarknadsavdelning/integration.

"Mycket görs idag men koppling saknas"
- Vi tror att vi kan göra både fler och bättre insatser om vi som arbetar aktivt för integration delar erfarenheter, kunskaper och idéer med varandra! Det görs mycket redan idag, men det finns ingen koppling mellan de olika organisationerna. I nätverket lär man känna andra som arbetar på samma arena och kan knyta kontakter, säger projektsamordnare Linnea Lindgren, projektsamordnare.

300 000 kronor avsatta
Medlemmarna i nätverket kan ansöka om pengar till olika aktiviteter. Sammanlagt finns 200 000 kronor avsatta för 2016 och 100 000 kronor för 2017.
---
> Uddevalla kommun: Nu skapas ett nytt nätverk för integration
25 april:
> Uddevalla kommun: Stort intresse för integrationsnätverk