söndag 6 mars 2016

Hyran upp en halv procent i Uddevallahem

Från och med 1 april höjs hyrorna i Uddevallahem med 0,59 procent för dem med varmhyra och 0,5 procent för dem med kallhyra.

Uddevallahem ville i hyresförhandlingarna höja med 1,33 procent. Orsaken var allmänna kostnadsökningar, som löneökningar, samt högre taxor för fjärrvärme och vatten, skriver Bohusläningen.
Uddevallahem har drygt 9 000 hyresgäster i 4 300 lägenheter.

Högst höjning i Munkedal
Högsta höjningen i Västra Götaland får hyresgästerna i Munkedals kommunala bostadsbolag Munkbo, 0,9 procent.

Källor:
> Hem & Hyra: Så mycket höjer västsvenska värdar hyran 2016
> Hem & Hyra: Hyreshöjning över snittet i Munkedal
> Bohusläningen: Klart med nya hyror i Uddevalla