onsdag 16 mars 2016

Hon gör nya rön om arbetsplatsmobbning

Carina Ragnestål Impala och hennes handledare Anna Dåderman.
Bild: Högskolan Väst


(Uppdaterad 1 april)
Trots att mobbning på arbetsplatser är ett stort problem har forskningen under de senaste 20 åren avstannat i Sverige. Men på initiativ av bland andra Carina Ragnestål Impola från Uddevalla har nu flera olika studier gjorts på Högskolan Väst.
De nyvunna kunskaperna ska bland annat spridas på konferenser i Italien och Brasilien, berättar högskolan i ett pressmeddelande.

Studierna visar bland annat att män och kvinnor både mobbar och upplevs mobbade i lika stor utsträckning. Vidare att mobbning är relaterat till fysisk ohälsa – många av de som upplever ett negativt bemötande på arbetsplatsen har också fysiska åkommor.

Började under kurs i psykologi
Carina Ragnestål Impola arbetar på ett så kallat HVB-hem (hem för vård eller boende) inom socialtjänsten i Uddevalla och det var under psykologistudier på Högskolan Väst som forskningen gjordes. Studier har gjorts bland personal inom olika yrkesområden och arbetsplatser.
- Det finns flera skäl till mitt intresse. Dels har jag upplevt mobbning inom mitt egna arbetsfält och jag har bland annat gjort en anmälan för en kollegas räkning. Sedan upptäckte jag när jag gjorde ett annat studentarbete om preventionsarbete för mobbning i skolans värld hur ämnet vuxenmobbning var i stort sett helt blankt forskningsmässigt, säger Carina Ragnestål Impola.

Presenteras i Italien och Brasilien
Tillsammans med sin handledare Anna Dåderman, professor i psykologi vid Högskolan Väst, har Carina fått resultaten publicerade både som en del i en bok och som presentationer på flera vetenskapliga konferenser. Utvidgade studier ska nu också presenteras på konferenser i Italien och Brasilien.

Källa:
> Högskolan Väst: Ny forskning fyller en kunskapslucka om arbetsplatsmobbning i Sverige

1 april:
> TT/Ela: Forskare belyser vuxenmobbning