torsdag 25 februari 2016

Laxfiske i nedre Bäveån stoppas i två år

(Uppdaterad 26 feb)
Från och med 1 april och två år framåt är det stopp för allt laxfiske i de nedre delarna av Bäveån.
Syftet är att laxen ska få en chans att återhämta sig och växa till i antal, skriver Uddevalla kommun på sin webbplats.

Det är Bäveåns nedre fiskevårdsområdesförening som beslutat om laxfiskestoppet. Medlemmar i föreningen är alla som äger fastigheter med fiskerätt i det aktuella vattnet. Största markägare i området är Uddevalla kommun, som är en av medlemmarna i föreningen.

Laxfiske i centrum målet
Parallellt med laxfiskestoppet utreder Bäveåns vattenråd hur bottnarna kan förbättras från centrum upp till Fossum för att bli mer attraktiva för fisken att leka och fortplanta sig i.
- Målet med dessa åtgärder är att få ett laxfiskebestånd som är så stort att det går att fiska lax inne i centrala Uddevalla. Laxfisket skapar ett mervärde vid besök i staden, både för turister och invånare, säger kommunekolog Sofia Ström.

Källa:
> Uddevalla kommun:Tillfälligt stopp för laxfiske i Bäveån

26 feb:
> Bohusläningen: Fiskestopp ska lyfta laxfisket på sikt