onsdag 17 februari 2016

Kommunen öppnar för intraprenad

Personal inom socialtjänsten får nu möjlighet att ta över driften av olika verksamheter som så kallad intraprenad. Detta efter beslut i socialnämnden på onsdagen.

 En intraprenad är en självständig enhet, som själv förfogar över sin budget och sitt eventuella ekonomiska överskott.
- När en verksamhet drivs som intraprenad skapar man större delaktighet och inflytande, glädje och framtidstro. Det ger ökad kvalitet och bättre ekonomiskt resultat, det kan man se på andra håll i landet där man genomfört detta och där både brukare och personal är mer nöjda, säger Stefan Skoglund, (S), socialnämndens ordförande, på kommunens webbbplats.
För att kunna starta en enhet som intraprenad måste minst 75 procent av personalen vilja detta.

Källa: