lördag 27 februari 2016

Biskopen gör visitationsbesök i Ljungskile

Måndag 29 februari och söndag 6 mars får Ljungskile församling besök av biskop Per Eckerdal.
Han deltar bland annat i en festinramad extrauppsättning av Stefan Edmans Ljungskilemässa på måndagskvällen, och håller visitationsmässa i Ljungs kyrka den 6 mars.
Foto: Göteborgs stift/Kristin Ridell

Biskopen kommer att möta församlingsbor, ideella medarbetare, förtroendevalda och anställda, berättar Ljungskile församling på Facebook. Mötena kommer att ske vid separata samlingar med de olika medarbetarna men även vid evenemang öppna för allmänheten:  en extraförställning av Stefan Edmans Ljungskilemässa "Från Big bang till 2016" på måndagskvällen i Ljungs kyrka, och visitationsmässa 6 mars i Ljungs kyrka.
Före mässan på måndagskvällen hålls en öppen festkväll i församlingshemmet Hemgården med musik, mat och mingel på programmet.

Ska lyssna till lokala erfarenheter
"Biskopen kommer att lyssna till de lokala erfarenheterna av vad som är på gång i Ljungskile församling och delta i samtal om kyrkans uppdrag och roll i samhället. Diakoni, kyrkans arbete för utsatta och kontakter med föreningar på orten kommer att vara några av de teman som får tydligt fokus", skriver församlingen.

Källa:
> Ljungskile församling: Evenemanget på Facebook
> Ljungskile församling: Program för festkväll och Ljungskilemässan
Ljungskile församlling: Program för biskopsvisitationen