onsdag 13 januari 2016

Lotta Fogde till Jernhusens ledning

Bild: Jernhusen


Uddevallabördiga Lotta Fogde tar nu plats i Jernhusens ledningsgrupp som kommunikations- och hållbarhetschef.
Hon har tidigare bland annat varit kommunikationsdirektör i gruvkoncernen LKAB, statssekreterare i Utrikesdepartementet och journalist.

49-åriga Lotta Fogde är född i Stockholm men uppväxt i Uddevalla. Hon har varit interim ("tillfällig") kommunikationschef på statligt ägda Jernhusen sedan juni 2015.

Förvaltar järnvägsfastigheter
Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med anknytning till järnvägen, såsom stationer, stationsområden och underhållsdepåer.
- För Jernhusen är hållbarhet och kommunikation av stor betydelse. Jag har rekryterat Lotta för att hon förstår de förväntningar som finns på ett företag med centrala samhällsfunktioner och kan bidra till att stärka relationen med viktiga intressenter, säger VD Kerstin Gillsbro i ett pressmeddelande.

"Bidrar till framtidens hållbara resmönster"
- Jernhusens stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler har en viktig roll att spela. Med stora markinnehav i storstädernas stadskärnor finns dessutom potential att skapa tiotusentals nya kollektivtrafiknära arbetsplatser. Jag ser fram emot att arbeta i ett företag som bidrar till framtidens hållbara resmönster, säger Lotta Fogde i pressmeddelandet.

Källor:
> Jernhusen: Lotta Fogde till Jernhusen
> Lotta Fogde på Linkedin
> Intervju med Lotta Fogde i Norrbottenskuriren 2013