lördag 19 december 2015

Tio miljoner ska ge 87 unga jobb

Under nästa år ska 87 unga kunna få tidsbegränsad anställning i Uddevalla. Kommunen  satsar tio miljoner kronor på ungdomsanställningarna.

Platserna är till för unga arbetslösa upp till 29 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Satsningen ska göra de unga anställningsbara för jobb inom servicebransch eller omsorg, och minska arbetslösheten. Skolvärdar, äldrestödjare, cafébiträden och läxhjälpare är några exempel på tänkbara jobb.

Stolthet och erfarenhet
– Det här blir ett första steg in på arbetsmarknaden – man får erfarenhet av en arbetsplats och det blir något man kan skriva i sitt CV. Dessutom får man känna den stolthet som det innebär att få sin första lön, säger arbetsmarknadsavdelningens chef Pia Strömsholm i ett pressmeddelande.

Många går i pension
– Vi har stora pensionsavgångar inom offentliga sektorn under de närmaste åren och kommer att behöva rekrytera ny personal. Det här är ett bra sätt att fånga upp ungdomar som kan och vill få fortsatt anställning i kommunen, säger kommunalrådet Evy Gahnström.

Källa:
> Uddevalla kommun: 87 nya jobb för ungdomar