tisdag 22 december 2015

Skolplacering ersätter skolval

Systemet med att få önska skola i förväg byts nästa år till en modell där kommunen placerar barnen. Placeringen ska baseras på det upptagningsområde som varje skola får.

Bakgrunden till förändringen är att cirka 100 fler sexåringar nästa år börjar skolan jämfört med tidigare, och 40 fler ska ha plats i årskurs 7.
"Möjligheterna är små att kunna erbjuda olika valmöjligheter när det gäller skolplaceringar" skriver kommunen i ett brev till vårdnadshavare för elever som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 läsåret 2016-2017.

Alla sexor till samma klass
I det nya systemet placeras barnen i förskoleklass på en av de kommunala skolorna i närheten där de bor. För årskurs 7 följer eleverna sina klasskamrater från årskurs 6 till den kommunala skola man anvisas till.

Går att ansöka om annan placering
Brev om placeringen kommer att skickas ut till vårdnadshavare under vecka 2.
Om man vill ha en annan skola än den förslagna finns möjlighet att ansöka om det.
 
Källor:
 
Läs även: