söndag 13 december 2015

Nya p-regler införs 1 april

1 april ändras parkeringsreglerna i Uddevalla centrum igen. Kommunfullmäktige beslutade 9 december att ta bort de två avgiftsfria timmarna i centrum.
För att öka tillgången till lediga platser införs nu istället tids- och avgiftsreglering där man får betala olika mycket beroende på vilken parkeringszon man ställer sig i.

Problemet med nuvarande system är att det ger låg tillgång till lediga platser för besökare till centrum under större delen av dagen, skriver kommunen på sin webbplats. De mest attraktiva parkeringsplatserna, som är till för centrumhandelns kunder, är nu upptagna redan innan butikerna öppnar.

"Långdragen process"
- Utformning av parkeringssystemet i Uddevalla har blivit en långdragen process. Det finns många olika uppfattningar om hur det bör utformas för att behålla handeln och utveckla centrum, säger gatu- och parkchef Martin Hollertz på webbplatsen.
- Målsättningen är att du som besökare alltid ska hitta en ledig plats nära din målpunkt, i stället för som idag när många cirkulerar i centrum och letar en ledig plats, säger Martin Hollertz.
De nya parkeringsreglerna kommer att utvärderas 2017, ett år efter införandet.

Debatt och omröstning i fullmäktige
I kommunfullmäktige föregicks frågan av av lång debatt och avgjordes efter omröstning. Röstsiffrorna blev 31 för och 28 emot.
I ursprungsförslaget skulle de nya reglerna gälla från 1 februari, men ärendet har dragit ut på tiden varför man beslutat att skjuta på införandet, skriver Bohusläningen.

Källor:
> Uddevalla kommun: Nya parkeringsregler i centrala Uddevalla
> Bohusläningen: P-avgift införs 1 april