lördag 14 november 2015

Uddevallahem vill bygga i Skeppsviken

Uddevallahem och Sverigehus vill att kommunen åter prövar frågan om detaljplan för bebyggelse i Skeppsviken.
I en skrivelse till kommunstyrelsen pekar de bägge intressenterna på en rad nya förutsättningar, skriver Bohusläningen.

Det handlar bland annat om att detaljplanen som tidigare fick nej grundades på den gamla plan- och bygglagen och de krav som fanns på bullernivåer då.

Hamnverksamhet nyckelfråga
Kommunalrådet Ingemar Samuelsson (S)  menar att nyckelfrågan är säkerhetszonen kring hamnverksamheten och där kan han inte se någon egentligen förändring.
– Det krävs en hel del ändringar i dispositionen av hamnverksamheten för att det ska fungera, säger han till Bohusläningen.

Källa:
> Bohusläningen: Vill pröva Skeppsviken för bostäder