lördag 14 november 2015

Förstudie inleds om Kungsgatan

(Uppdaterad 9 jan)
En så kallad förstudie ska genomföras om hur Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan ska förändras. Det har samhällsbyggnadsnämnden beslutat.
Markvärme, ny gatsten och ny belysning är några idéer som redan finns, skriver Bohusläningen.

Förstudien väntas ge svar på en rad strategiska frågor. Det gäller till exempel tillgängligheten, och för vem och hur Kungsgatan och Norra Drottninggatan ska användas nu och i framtiden för att behålla ett levande centrum.
- Utseendet är kvar sedan 70-talet och det finns ett behov av att fräscha upp gatan, säger gatu- och parkchef Martin Hollertz till tidningen.

Beräknas ta ett år
Arbetet med förstudien beräknas hålla på i ett år och kosta en miljon kronor. Sedan får politikerna bestämma fortsättningen.
Förslag ska även tas fram på hur företagare, fastighetsägare och andra som har intressen längs gatan kan vara med och betala kostnaderna för fortsatta arbeten.

Källa:
> Bohusläningen: Ansiktslyft för Kungsgatan

9 jan:
> Uddevalla kommun: Nu ska ett förslag till Kungsgatan tas fram