måndag 21 september 2015

Nyanlända syrier tackar Uddevalla

Onsdag den 23 september kommer nyanlända från Syrien att delta i en aktionsdag i Uddevalla för att på så sätt visa sin tacksamhet för att de fått komma till Sverige, berättar kommunen på sin webbplats.

Syrierna kommer att hjälpa till med lokalvård i bland annat stadshuset som en symbolisk insats, och fler aktioner planeras.
- Det var två killar och en tjej som kom och undrade vad de kan göra för att få tacka Uddevalla kommun. Vi pratade om det tillsammans med bland annat serviceavdelningen på tekniska kontoret och de har i sin tur tagit fram aktiviteter för onsdagen, säger Kiomars Heydar, integrationshandläggare på kommunen.
 
Källa: