onsdag 26 augusti 2015

Seminarium startskott för besöksprojekt

27 augusti arrangeras ett stort handelsseminarium i Strömstad. Uddevallas centrumutvecklare David Naraine är en av deltagarna.

Tanken är att handeln och den övriga besöksnäringen i Bohuslän genom samverkan kan främja stadsutvecklingen i regionen. Som ett startskott för detta anordnar därför Turistrådet Västsverige detta handelsseminarium där 80-talet politiker, näringsidkare, fastighetsägare och tjänstemän från samtliga bohuslänska kommuner medverkar.

Samarbetsprojekt
Seminariedagen är en del av samarbetsprojektet Ett Enat Bohuslän, en avsiktsförklaring underskriven av samtliga bohuslänska kommuner och politiska inriktningar för utveckling av besöksnäringen.
David Naraine är en av tre deltagare i den avslutande paneldebatten. De övriga två är Peter Dafteryd, kommunalråd i Strömstad, och Cecilia Örtendal, processledare stadsutveckling i Kungälv.

Källa:
> Turistrådet Västsverige - läs pressinbjudan