torsdag 27 augusti 2015

NU-sjukvården söker medmänniskor

I ett projekt för att stötta svårt sjuka människor och deras anhöriga söker Uddevalla sjukhus nu frivilliga medmänniskor.

Det är NU-sjukvårdens palliativa enhet på Uddevalla sjukhus som tillsammans med Röda korset genomför projektet.
Uppdraget innebär att vara medmänniska och ge stöd till svårt sjuka patienter och anhöriga under ett par timmar per vecka.
Måndag den 7 september hålls ett informationsmöte för den som är intresserad.
Bakgrunden till projektet är en motion om "Frivilliginsatser i livets slutskede" som regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen sagt ja till.

Källa:
> NU-sjukvården - läs mer