torsdag 30 juli 2015

Kritiserad lada nu riven

Nu är den kritiserade ladan på Tjöstelsröd i Ljungskile borta. Den började rivas på tisdagen och dagen efter föll den sista väggen, konstaterar Ljungskilebloggen.
                      
Samfällighetsföreningen i Tjöstelsröd har pratat med markägaren och med kommunen många gånger utan att något hänt i fallet med den fallfärdiga ladan. Föreningen krävde nyligen att ladan rivs och anmälde kommunen till länsstyrelsen för underlåtenhet att utöva lagstadgad tillsyn, berättar Bohusläningen.

Löften om rivning
Ägaren hade lovat kommunen att riva under förra veckan men inget blev gjort. Liknande löften har getts tidigare.
I måndags kväll var buskarna längs ena husväggen borta. På tisdagsförmiddagen var grävskoporna på plats, och på onsdagen föll den sista väggen.

Ändrad detaljplan
Redan 2011 ville markägaren ha en planändring. Han tänker bygga flerbostadshus och garage på tomten. Först för någon månad sedan vann den nya detaljplanen laga kraft.

Källor:
> Bohusläningen: Rivningen började på tisdagen
> Ljungskilebloggen: Förargelsens lada är riven!