torsdag 18 juni 2015

Té-Hus-förening startar i Fyrbodal

En Té-Hus-förening har bildats i  Fyrbodal. Initiativtagare är Magnus Jacobsson från Uddevalla, känd som kommunpolitiker för kristdemokraterna.

Té-Hus-rörelsen startades av Soheila Fors Kalhors i Kalskoga och jobbar för integration och mot bland annat hedersrelaterat våld.
"Té-Huset i Fyrbodal kommer att börja sitt arbete med att skapa mötesplatser där kvinnor ifrån alla kulturer kan mötas och dela livserfarenhet med varandra. Visionen är att vi ska kunna bidra till att kvinnor kommer: Ur ensamhet, in i en gemenskap´", skriver föreningen i ett pressmeddelande.
Till Té-Huset Fyrbodals första ordförande valdes Fatima Ali Ismael, Uddevalla.

2015 uppstartsår
2015 blir ett uppstartsår där föreningen bland annat ska jobba med finansiering, hitta lokal och söka samarbete med något studieförbund, skriver föreniningen i sin verksamhetsplan.

> Läs pressmeddelande från Té-Hus Fyrbodal (Facebook)