torsdag 18 juni 2015

Kräftpest på Herrestadsfjället

Den blå linjen visar gränsen för Dalbergså avrinningsområde. Vatten norr om den streckade röda linjen omfattas inte av kräftpestförklaringen. Den röda pilen i väster markerar området på Herrestadfjället där kräftpest konstaterats. (Klicka på kartan för större bild)
Karta: LänsstyrelsenFlera sjöar på Herrestadsfjället har drabbats av akut kräftpest. Länsstyrelsen har beslutat om kräftfiskeförbud och går ut med regler för att hindra ytterligare spridning. Kräftpestförklaringen kommer att gälla i två år.

- Det är tråkigt att flodkräftorna drabbats. Vår tanke är att återintroducera flodkräfta i de berörda sjöarna så snart kräftfiskeförbudet upphör, säger Sofia Ström, kommunekolog i Uddevalla kommun på kommunens webbplats.

Ja          
Efter rapport från sportfiskare om flera döda flodkräftor i Vrångevattnet har kräftor samlats in och skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som konstaterar att det rör sig om kräftpest.
Kräftpesten bedöms som ett hot även mot den flodkräfta som finns nedströms Dalbergsåns avrinningsområde. Länsstyrelsen har därför beslutat om kräftpestförklaring av Dalbergså vattensystem inom kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Vänersborg och Mellerud. Undantaget är den del som ligger uppströms dammen vid Assarebyns kvarn och såg i Krokån (se karta ovan).

Flera sjöar drabbade
I sjöarna Metsjö, Vrångevattnet, Västra Krokevattnet och Långagna på Herrestadsfjället är det därför förbjudet att fånga kräftor och att använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats.
I övriga delar av det kräftpestförklarade området är det förbjudet att saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor. Det är även förbjudet att använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats.

Förbjudet flytta redskap och andra föremål
Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i det pestsmittförklarade vattenområdet får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinficering.
Nya skyltar med regler kommer att sättas upp vid berörda vattendrag. Länsstyrelsen uppmanar alla att följa reglerna för att hindra ytterligare spridning av kräftpesten.

Källor:
> Länsstyrelsen: läs pressmeddelande inklusive hela beslutet och mer fakta om kräftpest
> Uddevalla kommun - läs mer på kommunens webbplats

Läs även:
> Bohusläningen: Akut kräftpestutbrott i Dalbergså