onsdag 3 juni 2015

Plan för nytt höghus på Tureborg ställs ut

Bild ur kommunens planbeskrivning.


Nu finns ett förslag till detaljplan som ska göra det möjligt för Uddevallahem att bygga ett åttavåningshus på Tureborg.

Planområdet - nya Kv Rudan - ligger högst upp på Tureborgsvägen. Där ska Uddevallahem bygga ett punkthus med åtta våningar på den befintliga parkeringsplatsen. Huset ska innehålla cirka 40 hyreslägenheter, och en  ny parkering på dagens bollplan. 
För att kunna bygga parkering eller p-däck på bollplanen samt för angöringsgatan - Klippgatan bildas kvartersmark.
Park- och naturmark i Tureborgsområdet påverkas inte. Parkering närmast kolonilotter påverkas inte heller av denna detaljplan, skriver kommunen i sin kungörelse om detaljplanen.
 
Utställning
Planförslaget ställs nu ut för granskning på Medborgarkontoret, Mötesplats Tureborg och på stadshuset Blåkulla. Handlingar finns också på kommunens webbplats.
Synpunkter på förslaget ska ha kommit in senast den 3 juli.