tisdag 2 juni 2015

Kommuner kräver tidigare Stockholmståg

Kommunerna i Fyrbodal skriver gemensamt till SJ och Trafikverket och kräver att den gamla avgångstiden för direkttåget från Uddevalla till Stockholm återinförs.

Direkttåget till Stockholm infördes 2005 och har haft ankomsttider och avgångstider till och från Stockholm som gjort det möjligt att resa upp för endagsmöten. Detta försämrades när en ny tidtabell infördes före jul, skriver Uddevalla-Posten.
"I praktiken finns inte längre möjligheten att resa över dagen för deltagande i aktiviteter på ett sätt som möjliggör arbete eller annan verksamhet under resan", heter det i brevet som är skickat genom Fyrbodals kommunalförbund.

Beslut om ny tidtabell
Beslut om tidtabeller för 2016 ska fattas inom kort.
"Ankomst runt 9.30 i Stockholm är prioritet ett. Avgång runt 17.00 från Stockholm har stora fördelar", skriver förbundet i brevet.

Källa:
> Uddevalla-Posten, 2 juni sid 3 - till UP:s e-tidning