lördag 20 juni 2015

NU-sjukvården skyltar om

Skärmbild från NU-sjukvårdens webbplats.
 
 
 
 
 
 


Nya skyltar ska göra det lättare att hitta på Uddevalla sjukhus och NÄL. På Uddevalla sjukhus har omskyltningen inletts och pågår hela sommaren.
 
Den nya skyltningen bygger på målpunkter i form av bokstäver på kuber i taket. Sedan blir informationen på skyltarna mer detaljerad ju närmare man kommer besöksmålet.
Vid entrén väljer man målpunkt, vid målpunkten väljer man våningsplan och vid våningsplanet väljer man verksamhet.

Samma på andra sjukhus
Den nya skyltningen är en anpassning till den gemensamma skyltstandard som gäller för hela Västra Götalandsregionen och som redan används på de flesta andra sjukhus i VGR. Även NU-sjukvården har bytt ut gamla skyltar till de nya i samband med till exempel ombyggnationer. Nu blir skyltningen enhetlig och ser dessutom likadan ut på NÄL och Uddevalla sjukhus.
Omskyltningen på NÄL inleds i höst.

Källa:
> NU-sjukvården - läs mer