torsdag 28 maj 2015

Uddevallaborna 107 fler under första kvartalet

Uddevallas invånarantal ökade under första kvartalet med 107 personer och uppgår  nu  till 53 624 personer. Födelseöverskottet är -13 och flyttningsnettot uppgår till 120 personer.
Det framgår av kommunens delårsrapport för perioden.
 
När det gäller ekonomi visar rapporten att det beräknade resultatet för kommunen för 2015 blir +17 miljoner kronor. I budgeten har kommunen dock räknat med +49 miljoner.
I prognosen ingår underskott hos nämnder på -25 miljoner. Mindre skatteintäkter än beräknat ger -9 miljoner. Socialnämnden beräknas få ett underskott på -20 miljoner och barn och utbildningsnämnden räknar med ett underskott på -8 miljoner kronor.
 
Källa: