onsdag 27 maj 2015

Uddevalla pilotkommun i regeringsprojekt för att stödja unga politiker

Foto: Jason Morrison
Uddevalla är en av fem kommuner i landet som ska ta fram metoder för att få fler unga att bli politiker, och fler att stanna på sina politiska uppdrag.
Uppdraget till kommunerna kommer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), som i sin tur fått uppdraget från regeringen.

Det finns relativt få personer under 30 år i landets folkvalda församlingar. Regeringen anser att det är en svaghet för demokratin, eftersom ungas perspektiv och erfarenheter inte får tillräckligt genomslag i beslutsfattandet. Dessutom är det vanligare att unga politiker hoppar av sina uppdrag jämfört med äldre. Det kan leda till minskat förtroende bland unga för det politiska systemet och att ungdomar låter bli att rösta.

Projekt över två år
MUCF har nyligen inlett ett samarbete med Uddevalla, Håbo, Skövde, Jönköping och Landskrona som nu har drygt två år på sig att pröva introduktionsprogram, mentorskap, nätverk eller andra metoder och redovisa vad de kommit fram till.
- Kommunerna har valts ut för att de är olika stora och har olika förutsättningar, säger Liene Ledaine, projektledare vid MUCF.

Källa:
> MUCF - läs pressmeddelande och uppdragshandling från regeringen