tisdag 19 maj 2015

Kommunen granskar alla dagisavgifter

Under hösten kontrollerar kommunen att alla som hade barn på bland annat förskola under 2103 har betalat rätt avgift.
Informationsbrev om kontrollen skickas i dagarna ut till vårdnadshavarna.
 
Det är en retroaktiv avgiftskontroll av de familjer som hade barn placerade i kommunal förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller fritidsklubb under 2013 som ska göras. De inkomstuppgifter som familjerna lämnat kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.
"Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller", skriver kommunen på sin webbplats.
Tidigare års stickprovskontroller har visat att inkomstuppgifter som familjerna lämnat i flera fall varit betydligt lägre jämfört med uppgifter hos Skatteverket. 
 
Ska göras varje år
Beslutet om kontrollen togs av barn- och utbildningsnämnden förra året. Första kontrollen sker i höst och ska därefter ske varje år.
Om kontrollen visar att någon betalat för lite skickas en faktura ut, medan den som betalat för mycket istället får pengar tillbaks.