tisdag 19 maj 2015

Detaljplan för ny skola i Herrestad ställs ut

(Uppdaterad 2016-02-12)
En helt ny skola  - "Källdalsskolan" - ska ersätta den uttjänta Herrestadsskolan på andra sidan stadsmotorvägen. Förslag till detaljplan för det aktuella området på Källdal är klart och ställs nu ut för granskning och synpunkter.
 
Bild från kommunens samrådshandling
för detaljplanearbetet.
Planförslaget omfattar ett område söder om Lingatan, och innebär att parkmark omvandlas till skoltomt. Tanken är dock att allmänheten ska kunna vistas på större delen av skoltomten utanför skoltid. Den nya skolans idrottshall ska kunna användas av allmänheten under kvällar och helger.
Förutom skola ska den blivande tomten även inrymma infotek och fritidsgård.
Inom planområdet finns Källdals förskola, men i övrigt finns ingen bebyggelse. Däremot finns en återvinningsstation som behöver flyttas.

Ställs ut på tre platser och på nätet
Planförslaget ställs ut under tiden 19 maj till 17 juni på Medborgarkontoret i Rådhuset, på Stadsbiblioteket och i kommunhuset Blåkulla. Det kommer även att finnas på kommunens hemsida: www.uddevalla.se/planer.
Synpunkter på förslaget ska vara lämnade senast den 17 juni. Förslaget ska sedan behandlas av samhällsbyggnadsnämnden den 20 augusti och slutligen av fullmäktige den 9 september eller 14 oktober.
 
Källor: