lördag 16 maj 2015

Fortsatt arbete för större handelsområde i Rotviksbro

Bild från planbeskrivning i kommunens samrådshandling
Illustration: Rådhuset arkiteter ABHandelsområdet Rotan i Rotviksbro kan växa med 22 000 kvadratmeter på andra sidan väg 161.             
Det är företaget Marannk AB som äger handelsområdet Rotan som vill utöka med en butiksbyggnad med inriktning på sällanköpsvaror inom sport, fritid och hälsa. Själva butiksbyggnaden beräknas till 5 000 kvadratmeter.
En ny pendelparkering planeras också i området.
Kommunens samhällsbyggnadsnämnd godkände vid sitt senaste möte den så kallade samrådsredogörelsen för detaljplanarbetet, som nu kan gå vidare.

Källor:
> Bohusläningen - läs artikel
> Uddevalla kommun - läs mer om planarbetet