lördag 6 juli 2024

Konkursen hävd för Tvättcentrum

I början av juni försattes företaget Tvättcentrum på Sankt Mikaelsgatan i Uddevalla i konkurs på egen begäran. Hovrätten har nu dock hävt konkursen och företaget har återgått i verksamhet, berättar Bohusläningen.

Både konkursförvaltare advokat Cecilia Sylvan och företagets ägare Ali Gaber förklarar att konkursansökan berodde på ett missförstånd.

- Vid egen konkursansökan utgår tingsrätten från att uppgifterna är riktiga, men det visade sig senare att bolagets företrädare inte hade förstått innebörden i ansökan och de uppgifter han hade fyllt i. Verksamheten var egentligen fullt fungerande och bolaget kunde vid tiden för konkursansökan betala sina skulder, säger Cecilia Sylvan till tidningen.
---