onsdag 12 juni 2024

Diakon vigdes till tjänst i Dalabergs församling

Söndagen 9 juni vigde biskop Susanne Rappmann sex präster och tolv diakoner till tjänst i Svenska kyrkan och Göteborgs stift. En av de tolv nya diakonerna som vigdes var Maria Bryntesson som ska tjänstgöra i Dalabergs församling där hon arbetat sedan 2018.

Gruppbild inne i kyrkan
Domprost Stefan Hiller, Per Solvigson Franzén, Elisabeth Antoni, Maria Lagergren, Sherin Shehadeh, Anna Wilhelmsson, Emmy Myrne, Anna Schweizer, Mikael Svensson, Maria Bryntesson, Caroline Casco och biskop Susanne Rappmann.
Bild: Göteborgs stift

Onsdagen före vigningshelgen genomgick kandidaterna präst- respektive diakonexamen inför det församlade domkapitlet i Göteborg. Det var den sista delen i utbildningen till präst respektive diakon och därmed blev kandidaterna behöriga att vigas till sina ämbeten och träda i tjänst i Svenska kyrkan, berättar Göteborgs stift i ett pressmeddelande.

Leva som Kristi tjänare
Diakonens uppgift i Svenska kyrkan är att leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen, skriver stiftet.

Så här presenterade Maria Bryntesson sig själv inför vigningen:
"Jag bor i Vänersborg tillsammans med min man. Vi har två döttrar som precis har flyttat hemifrån. Jag jobbar i Dalabergs församling sedan 2018 och trivs i denna brokiga, mångkulturella miljö. 
Jag har min yrkesbakgrund som socialpedagog inom socialtjänsten, där jag mestadels arbetat med föräldrastöd i olika funktioner. Jag trivs bäst i möten och sammanhang med människor som inte är så vana vid kyrkan, och att där tillsammans på ett enkelt sätt få dela livet och evangelium i vardagen."

Vigningsceremoni inne i kyrkan
Vigningen 9 juni var var en av de största på flera år och därför  hölls två vigningsmässor i Göteborgs domkyrka.
Foto: Torgny Lindén / Göteborgs stift

Ny präst till Strömstad
Bland de sex präster som vigdes fanns Johan Törnblom. Han ska tjänstgöra i Strömstads pastorat där han verkat som tjänstebiträde sedan 2021.

Gruppbild inne i kyrkan
Domprost Stefan Hiller, Johan Törnblom, Henrik Sjöblom, Camilla Karlsson, Sofia Häggmyr, Princesse Blanche Terlegård, Kristina Hennel Lee, Marie-Clarie Eriksson, Samuel Björling och biskop Susanne Rappmann.
Bild: Göteborgs stift
---