onsdag 25 oktober 2023

Kultur och Fritid organiseras om - får biträdande chef

Efter facklig kritik gällande arbetsmiljö och personalomsättning organiserar kommunen nu om sin kultur- och fritidsförvaltning. Bland annat skrotas indelningen i tre olika avdelningar och en biträdande förvaltningschef tillsätts.

""
Foto: Ann-Louise Öhrn/Uddevalla kommun

Fackförbundet Vision skickade i början av maj en skrivelse med begäran om åtgärder. Vision påpekade flera brister kopplade till styrning, ledning och kommunikation inom förvaltningen, skriver kommunen på sin webbplats.

Ny organisation och ny chef
Förvaltningschef Annica Ryman och kommundirektör Malin Krantz har nu arbetat fram en handlingsplan och löpande dialog om denna förs med Vision, skriver kommunen.

En av punkterna i planen är en översyn av organisationen.

"Den nya organisationen för förvaltningen som gäller från 1 januari 2024 innebär att de tre avdelningarna på kultur- och fritidsförvaltningen försvinner, vilket gör att det blir en plattare organisation med ett mer nära samarbete mellan de olika enheterna", skriver kommunen:

"På det sättet skapas bättre förutsättningar för inflytande, kommunikation och samverkan. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att tillsätta en biträdande förvaltningschef, som kan ha en bättre helhetsbild av förvaltningens alla uppdrag."

"Arbetat intensivt"
- Jag har arbetat intensivt med att komma till rätta med de brister som finns och jag förstår att det kan skapa oro och frustration bland medarbetarna. Vi behöver skapa en organisation för framtidens arbetsmiljö på förvaltningen, säger Annica Ryman på kommunens webbplats.
---


15 november:

1 januari 2024: