lördag 22 juli 2023

Miljonbidrag till kyrkor i Bohuslän

Flera kyrkor i Bohuslän får stora statliga bidrag till renoveringsarbeten 2024-2025, bland annat Bokenäs nya kyrka, Grundsunds och Fiskebäckskils kyrkor i Lysekils kommun, Foss och Hede kyrkor i Munkedals kommun och Hälleviksstrands kyrka på Orust.

Hälleviksstrands kyrka
Arkivbild från 2019 från Göteborgs Stift, foto: Carina Frykman

Sammanlagt 120 kyrkor i Bohuslän, Halland, Göteborg och sydvästra delen av Västergötland får dela på 59 miljoner kronor under 2024-2025. Det är den Kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) till restaureringar av kyrkor som fördelats över projekt i Göteborgs stift.

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens sätt att kompensera Svenska kyrkan för de resurser som krävs att bevara och göra vårt arv tillgängligt för allmänheten.

Årets fördelning omfattar 215 åtgärder i 120 kyrkor och 43 enheter i Göteborgs stift.

Ersättning till kyrkor i Bohuslän (urval):

  • Bokenäs nya kyrka: Förstärkningsåtgärder i torn, 527 344 kr

  • Fiskebäckskils kyrka: Utvändig restaurering fasad + fönster, 754 063 + 390 001 

  • Grundsunds kyrka: Utvändig restaurering av fasad + fönster,  925 938 + 454 454

  • Foss kyrka: Konservering kyrkliga textilier, 306 000 + 79 730

  • Hede kyrka: restaurering av fasad, tak och fönster, 196 500 + 1 052 438 + 494 906

  • Hälleviksstrands kyrka: Restaurering av tak + åtgärder på fasad + åtgärder på konstruktionselement, 1 267 500 + 6626 250 + 1 417 500

  • Stala kyrka (Orust): Åtgärder på fasad + tak + fönster + konstruktionselement, 426 685 + 130 372 + 403 020 + 154 080

  • Kungshamns kyrka: Renovering av gjutjärnsfönster, 1 050 000
---