torsdag 15 september 2022

Nya möbler och belysning till Dalabergs centrum

Utomhusmöblering som den på Kungsgatan, belysning i gångtunnel och julbelysning. Det är några av de extrasatsningar som kommer att göras på miljön i Dalabergs centrum.

Kommunstyrelsen har beslutat att satsa 400 000 kronor på enhetlig möblering i centrumgång och torg likt Kungsgatan med bänkar, urnor, planteringar och sopkärl med mera, skriver kommunstyrelsen i sitt protokoll. 

Medborgarbudget
Dessutom satsas 100 000 kronor på att komma igång med arbetet med så kallad medborgarbudget, en modell för att ge invånare extra möjligheter att vara med och prioritera olika satsningar.

Pengarna tas från ett extra anslag som kommunfullmäktige avsatt för att tillsammans med fastighetsägare i området öka tryggheten och förbättra miljön.

Julbelysning och tunnelbelysning
Kommunen planerar också under 2022 belysning i gångtunnel, förbättringar på parkeringen framför kyrkan, investering i julbelysning och ökad samverkan med fastighetsägare kring drift och skötsel på Dalabergs centrum.
---

14 november: