måndag 6 juni 2022

Framtiden oviss för konkursdrabbade Bless Burgers

Sedan några veckor tillbaka är Bless Burgers-restaurangen i Herrestad stängd. Detta till följd av konkurs i driftsbolaget, berättar Bohusläningen. Restaurangen på Trestad Center lever dock vidare.

Exteriörbild på Bless Burger-restaurangen i Herrestad
Foto: Jörgen Andersson

Bless Burgers bildades 2020 då fem Burger King-restauranger bytte namn och profil där närproducerade råvaror var en viktig ingrediens. Herrestadrestaurangen var först ut i april 2020. 

Burger King kom tillbaka
Satsningen hämmades dock av pandemin som då brutit ut på allvar. I Svinesund, Mariestad och Kristinehamn har Burger King sedan tidigare åter tagit plats i lokalerna och efter Herrestads-restaurangens stängning återstår endast Trestad Center för Bless Burgers.

Utesluter inte nystart
Mattias Johansson, som tillsammans med sin namne startade Bless Burgers, uppger för Bohusläningen att denna restaurang går bra och utesluter inte heller en nystart i Uddevalla eller andra alternativ för lokalerna.
Konkursprocessen pågår fortfarande och bland annat ska möte med tänkbara investerare hållas.
---

21 augusti 2022: