torsdag 20 januari 2022

Vattenkraftverkens framtid ska säkras

Miljötillstånden för alla vattenkraftverk i Sverige ska omprövas, bland dem de fem som Uddevalla Energi driver. Nu jobbar företaget tillsammans med konsultbolaget Sweco med att ta fram en ansökan till mark- och miljödomstolen.

Porträttbild i halvformat med forsande vatten i bakgrunden.
Driftingenjör Charlotta Ekstrand är projektledare för arbetet med att modernisera miljötillstånden för Uddevalla Energis fem vattenkraftverk.
Bild: Uddevalla Energi

Ansökan ska vara inne senast 1 februari 2023 och efter domstolsbeslut ska energibolaget kunna sätta igång med olika åtgärder i Bäveån och Risån för att leva upp till de nya kraven.

En viktig utmaning är att både säkra tillgången till förnybar vattenkraftsel samtidigt som den biologiska mångfalden, fiskarnas vandringsmöjligheter samt kulturvärden längs Bäveån värnas. Ambitionen är att återställa de historiska vandringsmöjligheterna för fiskarna, skriver Uddevalla Energi i ett pressmeddelande.

"Vattenkraft avgörande"
De fem vattenkraftverken byggdes mellan 1920 och 1964 och producerar idag cirka 6 GWh förnyelsebar energi vilket motsvarar energianvändningen till cirka 300 villor.

- Vattenkraften som källa till förnybar el är avgörande för att klara klimatmålen. Vår absoluta utgångspunkt i projektet är att skapa förutsättningar som gynnar både djurlivet och produktionen av förnybar energi. Vi vill att det ska fungera bra både för oss och naturen, säger Charlotta Ekstrand, driftingenjör och projektledare på Uddevalla Energi.
---
Uddevalla Energi: Uddevallas vattenkraftverk moderniseras