söndag 3 oktober 2021

Föreningar får nytt coronastöd att söka

Sammanlagt 170 föreningar som idag har kommunalt föreningsstöd kan nu ansöka om ett nyinrättat coronastöd från kommunen.

Porträttbild
Annelie Högberg
Foto:
Viktoria Olsson / Uddevalla kommun
- Pandemin har drabbat oss alla och föreningslivet har fått ställa om sina verksamheter för att kunna fortsätta erbjuda oss Uddevallabor en meningsfull fritid. Utan dessa ideella insatser hade det varit oerhört tufft att ta sig igenom pandemin. Nu vill vi med ett särskilt coronastöd bidra till att föreningarna kan bibehålla sin kärnverksamhet under och efter coronapandemin, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg till kommunens webbplats.

Beslut om vilka föreningar som kommer att få coronastöd fattas på kultur- och fritidsnämnden den 1 december.
---