onsdag 16 juni 2021

Kontrakt klart om nya brandstationen

Nu är entreprenadkontrakt tecknat mellan kommunen och byggföretaget Serneke för bygget av den nya brandstationen vid Excercisvägen/Västgötavägen.

Illustration med den nya brandstationen placerad i sin miljö.
Illustration: Fredblad arkitekter AB

- Det är med glädje och spänning vi nu går in i Fas 2 och kan börja bygga, säger kommunens projektledare Birgitta Andersson i ett pressmeddelande från Serneke.

Parterna har sedan tidigare ett samverkansavtal om att uppföra den nya brandstationen, och just nu pågår markarbeten och bygget av en cirkulationsplats för fullt.

Efter att bygglov beviljats har parterna nu också signerat ett kontrakt som avser totalentreprenaden av brandstationsbyggnaden inklusive utvändig markmiljö. Ordervärdet uppgår till 159 miljoner kronor. Brandstationen ska vara klar under 2023. 

Målsättningen var att cirkulationsplatsen skulle vara klar innan semesterperioden i år men på grund av komplicerade markstabiliseringsarbeten väntas den bli klar först i september, berättar Bohusläningen i ett reportage.
---


9 juli:
Uddevalla kommun: Markarbeten skapar plats för Uddevallas nya brandstation