måndag 24 maj 2021

Syn- och hörselskadade får ökat stöd

Synskadades Riksförbund (SRF) Uddevalla vill utveckla stödet till syn- och hörselskadade invånare, och får nu kommunalt stöd för detta. Ett så kallat IOP-avtal ger SRF 200 000 kronor per år till hjälp för olika insatser.

""
Arkivpressbild från Synskadades riksförbund

Initativet till samarbete kommer från SRF, och kommunstyrelsen beslutade om avtalet vid sitt sammanträde 28 april.

Syn- och hörselinstruktör
Organisationen ska stötta i arbetet med att ge invånare stöd och träning för att klara mer i hemmet, närmiljön och ute i samhället. Det ska bland annat ske genom en syn- och hörselinstruktör som förutom telefontider kan besöka personer som önskar hembesök. Möjligheten finns också att samla grupper i SRF:s lokal för informationstillfällen och andra sammankomster.

Överenskommelsen gäller från och med 1 april i år till och med 31 mars 2023 med möjlighet till 1 års förlängning om båda parter är överens om detta.

Fortsatt stöd till Saronhuset
Kommunen har genom socialnämnden även beslutat att förlänga sitt IOP-avtal med Föreningen Saronhuset som i huset med samma namn på Kilbäcksgatan erbjuder bland annat lunchservering och värmestuga. Föreningen driver även Noras akutboende i huset intill.

Förlängningen av avtalet gäller till och med 30 april 2024 och innebär att  kommunen bidrar med cirka 1,7 miljoner kronor per år till de bägge verksamheterna.
---

22 juni: