lördag 3 april 2021

Ordningsvakter åter på plats i centrum

Nu patrullerar åter ordningsvakter på kommunens uppdrag i centrala Uddevalla, berättar Bohusläningen. Detta sedan polisen beviljat förlängt tillstånd.

""
Bild: www.tingstad.com

Ordningsvakterna infördes 2018 efter att medborgarundersökningar visat att invånarna kände sig otrygga bland annat på Kampenhof och i centrum. Sedan årsskiftet har de dock varit borta fram tills nu, då kommunen inväntat förlängt tillstånd från polisen. Under tiden har extra insatser gjorts av väktare och även polisen genom ökad närvaro.

Två ordningsvakter per pass patrullerar nu i stort sett hela centrum, för närvarande måndag-lördag mellan klockan14 och 22.

Åtta områden lyfts fram
I kommunens ansökan lyfts åtta områden fram som särskilt angelägna att patrullera, skriver Bohusläningen. Det handlar bland annat om just Kampenhof, trottoaren utanför Willys, Margretegärdeparken/Margretegärdeskolan och Hasselbacken.

Tidigare patrullerade ordningsvakter även inne på Kampenhof på Västtrafiks uppdrag. Dessa har dock tagits bort och ersatts av utökade insatser av väktare och trygghetsvärdar, har Bohusläningen tidigare berättat. 

Ordningsvakter / väktare
Det är polismyndigheten som ansvarar för utbildning, förordning och tillsyn av ordningsvakter. Ordningsvakter får bland annat omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats och får använda våld om det behövs.

Väktare får bara göra så kallat envarsgripande, alltså på samma sätt som vem som helst i samhället.