lördag 30 januari 2021

Byfjorden klarade oljeutsläppen utan bestående skador

Det blev inga bestående skador i Byfjorden efter höstens upprepade oljeutsläpp. Det visar en utvärdering av de sanerings- och sökinsatser som Uddevalla kommun gjorde tillsammans med flera andra aktörer.
En uppdaterad oljeskyddsplan för Uddevalla ska nu tas fram.

Vy över Bodelebukten
Bodele.
Arkivbild: Uddevalla kommun/Jenny Martinsson

Under en kortare period under hösten upptäcktes flera oljeutsläpp på olika platser i Byfjorden, det första i september vid Bodele. Någon källa till utsläppen har dock inte kunnat fastslås.

Oljan som påträffades var tunn och svår att ta upp, men med stranddukar och länsor i vattnet kunde insatspersonalen förhindra att oljan fastnade på stränder eller spred sig. Inga bestående skador har konstaterats, skriver kommunen på sin webbplats.

Under våren ska kommunfullmäktige besluta om en uppdaterad oljeskyddsplan för Uddevalla, där oljepåslag från havet ska ingå.

"Samverkan lyckad"
I jakten på källor och orsaker till utsläppen bildades en samverkansgrupp mellan kommunen, Kustbevakningen, Uddevalla Hamn och Räddningstjänsten. I utvärderingen konstateras att samverkan varit en framgångsrik metod som alla inblandade önskar se mer av i fortsättningen.

- Vi är många som värnar om miljön och nu har vi skapat en bra samverkansform om en liknande händelse skulle inträffa igen, säger Jenny Karlsson, enhetschef miljö i Uddevalla kommun.