tisdag 29 december 2020

Martin Gellerstedt ny professor på högskolan

Porträttbild av Martin Gellerstedt
Bild: Högskolan Väst /

Martin Gellerstedt från Ljungskile har befordrats till professor i arbetsintegrerat lärande, AIL, vid Högskolan Väst.
- Det känns som ett härligt erkännande av det arbete man lagt ned och som utgjort en stor del av livet i många år, säger Martin Gellerstedt i ett pressmeddelande.

Professor är i Sverige den högsta lärartjänsten inom universitet och högskolor.

- Att få bidra till människans kunskapsutveckling är det finaste man kan arbeta med. Att dessutom få göra det i en akademisk miljö som är mån om att kunskaperna ska ge avtryck även i praktiken och skapa samhällsnytta gör arbetsuppgifterna svårslagna, säger Martin Gellerstedt.

Tre decennier på Högskolan Väst
Gellerstedt bor i Ljungskile där han också växte upp. Han har arbetat och forskat vid Högskolan väst under tre decennier och är idag knuten till avdelningen för juridik, ekonomi, statistik och politik.

Han beskriver sig själv som en akademisk diversearbetare och som forskare en mångsysslare.
- Jag har använt mina grundkunskaper i statistik och metodik och använt dessa som bas i forskning inom informatik och arbetsintegrerat lärande, AIL. Mina empiriska miljöer har ett brett spann från laboratoriemedicin, hälso-och sjukvård, utbildning till regional utveckling och turism. 

AIL högskolans profil
Arbetsintegrerat lärande innebär bland annat en nära kontakt med arbetslivet och övrig omvärld i undervisningen. Det är också ett eget område för forskning och forskarutbildning. AIL är Högskolan Västs övergripande profil och skolan har sedan 2002 regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL.
---
Högskolan Väst: "​Att få bidra till människans kunskapsutveckling är det finaste man kan arbeta med"

Högskolan Väst: Martin Gellerstedt

Högskolan Väst: Det här är AIL