måndag 7 december 2020

Bohusläns museum i nationell satsning på historia

Skolflicka vid skrivbord med surfplatta med Sveriges historia.
Bild: Statens historiska museer /

8 december är det premiär för en ny nationell satsning på historieämnet i grundskolan. Då lanserar Statens historiska museer, Bohusläns museum och 16 andra museer i hela landet "Sveriges historia".

Med museernas samlingar som bas får elever och lärare i hela landet då en ny och interaktiv undervisningsresurs, skriver Bohusläns museum i ett pressmeddelande.

"Sveriges historia är en källa till lustfyllt lärande, där eleverna får kunskap om historia, samtidigt som de bygger upp förmågan till kritiskt granskande och historiemedvetenhet. Förhoppningen är att skolor runt om i landet ska se Sveriges historia som en värdefull tillgång i undervisningen", skriver museet.

Sveriges historia är tillgänglig för alla och gratis för alla som vill att ta del av på www.sverigeshistoria.se.

Skärmbild från Sveriges historia.
Skärmbild från webbplatsen Sveriges historia.
---